• GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam
  • GRAND HOTEL RENOVATION AND EXTENSION, TP.HCM, Việt Nam

Vị trí: Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Khách hàng: Saigon Tourist / Tổng Cục Du Lịch Sài Gòn

Dự án: Cải tạo và Mở rộng khách sạn

Quy mô: 2,780m2 diện tích đất, 24,160m2 sàn xây dựng, cao 20 tầng

Thời gian: 2006 - 2011, hoàn thành xây dựng

Phạm vi công việc: Thiết kế Kiến trúc trọn gói và Thiết kế Nội thất

Bối cảnh hiện trạng của dự án bao gồm 3 phần, khối khách sạn nguyên thủy 4 tầng được xây năm 1929, khối khách sạn hiện hữu (còn được gọi là Eden Rock) 13 tầng xây vào những năm 80 và khu đất 1050m2 sẽ được xây khối mới rộng cao 20 tầng. Công trình sau khi hoàn thành bao gồm Cải tạo vavf Mở rộng sẽ có 233 phòng và các tiện nghi của một khách sạn 5 sao được kết nối và vận hành như một khách sạn duy nhất Grand Hotel.

Thiết kế kiến trúc khối mở rộng, ở khối đế lặp lại các chi tiết kiến trúc Art Descor điển hình của khách sạn Grand nguyên thủy và tạo thành một sự liên tục kết nối 3 khối công trình lại với nhau. Ở các khối cao tầng các chi tiết này được tiết chế, đơn giản hơn, vừa mang tính thời đại vừa hòa hợp ngôn ngữ kiến trúc tòa nhà gốc