• HIM LAM TOWER, TP.HCM, Việt Nam
  • HIM LAM TOWER, TP.HCM, Việt Nam
  • HIM LAM TOWER, TP.HCM, Việt Nam
  • HIM LAM TOWER, TP.HCM, Việt Nam
  • HIM LAM TOWER, TP.HCM, Việt Nam

Vị trí: Quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam

Khách hàng: Him Lam Corporation

Dự án: Nhà ở cao tầng

Quy mô: 4,933m2 diện tích đất, 60,849m2 sàn xây dựng

Thời gian: 2012 - 2013

Phạm vi công việc: Thiết kế Mặt đứng, thiết kế cơ sở đến hồ sơ thi công

Trên khuôn viên đất với tổng diện tích đất là 4,932.8m2, dự án là một công trình Nhà ở văn phòng khối đế và nhà ở bao gồm 3 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 28 tầng khối tháp với tổng chiều cao công trình là 128m.

Mặt đứng của tòa nhà được thiết kế với ngôn ngữ kết hợp hiện đại và truyền thống, kết hợp với giải pháp hiệu quả về khí hậu. Với các hệ khung bê tông vừa là kết cấu chịu lực vừa là trang trí , mặt đứng được thiết kế với dạng module với các khoảng logia cung cấp giải pháp che nắng đáng kế cho vùng khí hậu nhiệt đới này.