• HIM LAM TON DAN, Hà Nội, Việt Nam
  • HIM LAM TON DAN, Hà Nội, Việt Nam

Vị trí: Đường Tôn Đản, Hà Nội, Việt Nam

Khách hàng: Him Lam Corporation

Dự án: Cao ốc văn phòng

Quy mô: 3,781m2 diện tích đất, 35,050m2 sàn xây dựng, 21 tầng

Thời gian: 2013

Phạm vi công việc: Thiết kế ý tưởng Mặt đứng

Dự án là một công trình văn phòng với phạm vị công việc ở đây là xem xét và đề xuất lại thiết kế mặt đứng cho tòa nhà. Và sản phẩm cuối cùng là một thiết kế với tiếp cận quan tâm tới môi trường, mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng cho tòa nhà, kết hợp với các giải pháp hợp khối với các phương vị ngang và đứng để tạo sự cân đối về tỷ lệ và vẻ thanh thoát cho tòa nhà.