• BUS INTERCHANGE, Long An, Việt Nam
  • BUS INTERCHANGE, Long An, Việt Nam
  • BUS INTERCHANGE, Long An, Việt Nam
  • BUS INTERCHANGE, Long An, Việt Nam

Vị trí: Long An, Việt Nam

Khách hàng: Nam Long Group

Dự án: Trạm xe buýt, gian hàng, văn phòng

Quy mô: 12.896 m2 sàn xây dựng, 2 tầng

Thời gian: 2020, hoàn thành xây dựng

Phạm vi công việc: Điều chỉnh Thiết kế ý tưởng đến Hồ sơ thi công

Công trình thuộc dự án Waterpoint ở Long An của Tập đoàn Nam Long với chức năng chính là trạm xe buýt với các tiện ích đi kèm nhằm phục vụ cho bốn đối tượng chính là khách của dịch vụ xe buýt, người dân ở dự án Waterpoint, nhân viên quản lý của tập đoàn và các đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu.

Điểm nhấn của của dự án là một không gian lối đi mở theo trục tuyến tính để kết nối nhiều không gian, nhiều chức năng và hoạt động trong nhà và ngoài trời lại với nhau.